คุณปนัดดา อยู่วิทยา ผู้บริจาคในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ เพื่อผู้ป่วยยากไร้

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 คุณปนัดดา อยู่วิทยา ผู้บริจาคในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี พญ.รักฝัน  สวัสดิ์พาณิชย์ เป็นผู้แทนมอบ และรับมอบโดย คุณพินรัฐ จอมเพชร หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น

 

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ