คุณปนัดดา  อยู่วิทยา  ผู้บริจาคในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคเงิน 1,000,000 บาท 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565  คุณปนัดดา  อยู่วิทยา  ผู้บริจาคในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์  บริจาคเงิน  จำนวน 1,000,000 บาท  เข้ากองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี นายแพทย์ประวิทย์  ทวีแสงสุขสกุล  หัวหน้าศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น และแพทย์หญิงรักฝัน  สวัสดิ์พาณิชย์  รับมอบ

ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัว และบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลาย ตลอดจนผู้ที่ร่วมมีส่วนในการสร้างบุญครั้งนี้ทุกคน จงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต มีบริวาร มิตรสหายที่ดีนำพาความสุขความเจริญมาให้ มีโชคลาภ มีสุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนนาน