คุณปนัดดา  อยู่วิทยา  ผู้บริจาคในนาม กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์  บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป รวมมูลค่า 48,595 บาท 

วันที่ 11 พฤศจิกายน  2564 คุณปนัดดา  อยู่วิทยา  ผู้บริจาคในนาม กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์  บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 30 กล่อง  รวมมูลค่า 48,595 บาท  สำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี แพทย์หญิงรักฝัน สวัสดิ์พาณิชย์  ประธานองค์กรแพทย์  โรงพยาบาลขอนแก่น  เป็นผู้รับมอบ