คุณปนัดดา อยู่วิทยา พร้อมครอบครัว บริจาคน้ากากอนามัย Surgical Mask จำนวน 10,000 ชิ้น

 

วันที่ 27 มีนาคม 2563 นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบหน้ากากอนามัย Surgical Mask จำนวน 10,000 ชิ้น จากคุณปนัดดา อยู่วิทยา พร้อมครอบครัว เพื่อมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาลชุมชนที่ขาดแคลน