คุณปนัดดา อยู่วิทยา พร้อมครอบครัว บริจาคหน้ากากอนามัย และมอบเงิน จำนวน 610,000 บาท

 

วันที่ 9 เมษายน 2563 คุณปนัดดา อยู่วิทยา พร้อมครอบครัว บริจาคหน้ากากอนามัยชนิด Surgical Mask จำนวน 9,000 ชิ้น เพื่อมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น และมอบเงิน จำนวน 610,000 บาท เพื่อปรับปรุงห้องระบบความดันลบ หอผู้ป่วย ICU CVT เดิมอาคารผ่าตัด 40 ปี ชั้น 3    โดยมี นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ