คุณปนัดดา อยู่วิทยา พร้อมครอบครัว บริจาคหน้ากาก N95 จำนวน 1,000 ชิ้น และชุด PAPR จำนวน 3 ชุด มูลค่า 120,980 บาท

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 คุณปนัดดา อยู่วิทยา พร้อมครอบครัว บริจาคหน้ากาก N95 จำนวน 1,000 ชิ้น และชุด PAPR จำนวน 3 ชุด มูลค่า 120,980 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อสู้ภัย COVID-19 โดยมี นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ