คุณปนัดดา อยู่วิทยา พร้อมครอบครัว บริจาคของขวัญเนื่องในวันเด็ก 2564

29 ธันวาคม 2563 คุณปนัดดา อยู่วิทยา พร้อมครอบครัว บริจาคของขวัญเนื่องในวันเด็ก เพื่อมอบให้เด็กป่วยในโรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีแพทย์หญิงรักฝัน สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานองค์กรแพทย์ เป็นผู้แทนมอบ และรับมอบโดย แพทย์หญิงกนกวรรณ ศรีรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านทรัพยากรมนุษย์