คุณปนัดดา อยู่วิทยา พร้อมครอบครัว บริจาค MASK N95 รุ่น 1860 พร้อมอุปกรณ์สู้ภัยโควิด

12 มกราคม 2564 คุณปนัดดา อยู่วิทยา พร้อมครอบครัว บริจาค MASK N95 รุ่น 1860 พร้อมอุปกรณ์สู้ภัยโควิด รวมมูลค่า 60,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 โดยมีแพทย์หญิงกนกวรรณ ศรีรักษา ผู้ช่วยอำนวยการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นายแพทย์ธรรมสรณ์ จีรอำพรวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการเงินการคลังและแพทย์หญิงรักฝัน สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานองค์กรแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมรับมอบ