คุณปนัดดา  อยู่วิทยา  สนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนพยาบาลทุน โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563  คุณปนัดดา  อยู่วิทยา  สนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนพยาบาลทุนโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 11 ทุน  ซึ่งในวันนี้มอบเงินรอบแรกก่อน จำนวน  300,000 บาท  โดยมี นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ

 

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ