คุณปนัดดา อยู่วิทยา และครอบครัว บริจาคเงินมูลค่า  3,860,000 บาท เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤต

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563  คุณปนัดดา  อยู่วิทยา และครอบครัว  ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคเงินมูลค่า  3,860,000 บาท (สามล้านแปดแสนหกหมื่นบาท)  เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤต  โรงพยาบาลขอนแก่น    โดยมี นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รับมอบ

 

ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญ ขอให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยเทอญ