คุณปนัดดา อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคชุดสำหรับผู้ป่วย มูลค่ารวม 1,119,000 บาท

วันนี้ 7 มิถุนายน 2562 คุณปนัดดา อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคเสื้อผู้ป่วย จำนวน 3,000 ตัว, กางเกงผู้ป่วย จำนวน 3,000 ตัว และผ้าถุงผู้ป่วย จำนวน 3,000 ตัว มูลค่ารวม 1,119,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เพื่อมอบให้ โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีผู้แทนมอบในวันนี้ รับมอบโดย นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญให้ท่านผู้บริจาค มีแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป