คุณปนัดดา อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียว อยู่วิทยานุสรณ์ มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มูลค่า 101,500 บาท

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562  คุณปนัดดา อยู่วิทยา ผู้บริจาคในนามกองทุนเฉลียว อยู่วิทยานุสรณ์  มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้แก่ ชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจนพร้อม Outlet  มูลค่าชุดละ 3,500 บาท  จำนวน 29 ชุด  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 101,500 บาท เพื่อมอบให้กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลขอนแก่น จัดสรรให้หอผู้ป่วยที่ขาดแคลน

โรงพยาบาลขอนแก่นขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ