คุณปนัดดา  อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ รวมมูลค่า จำนวน 16,733,000 บาท

วันที่ 27 มิถุนายน 2562  คุณปนัดดา  อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 17 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 16,733,000 บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)  เพื่อมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบครุภัณฑ์การแพทย์ในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น

ซึ่งมีรายการครุภัณฑ์ ดังนี้

1.เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูงชนิด 3 มิติ (3D+3D TEE+Workstation) ชุดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง  มูลค่า 8,700,000 บาท

 1. เครื่องตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกายพร้อมลู่วิ่ง จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 1,650,000 บาท
 2. เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจควบคุมการทำงานด้วยระบบดิจิตอลพร้อมวัดค่าก๊าชขณะดมยาสลบ จำนวน 2 เครื่อง มูลค่าเครื่องละ 1,900,000 บาท รวม 3,800,000 บาท
 3. ตู้เย็นเก็บเลือด จำนวน 1 ตู้ มูลค่า 190,000 บาท
 4. เครื่องอุ่นเลือดและพลาสมา จำนวน 1 เครื่อง  มูลค่า 300,000 บาท
 1. เครื่องจี้ตัดห้ามเลือดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 500,000 บาท
 2. ชั้นวางขวดน้ำเกลือและเครื่องนึ่ง จำนวน 1 ชุด มูลค่า 18,000 บาท
 3. รถเข็นผู้ป่วยชนิดนอน (Stretcher where/caster) จำนวน 4 คัน มูลค่าคันละ 16,000 บาท รวม 64,000 บาท
 4. รถ Emergency 4 ชั้น ขนาด 50x70x90 ซม. จำนวน 1 คัน มูลค่า 22,500 บาท
 5. รถ Emergency 4 ชั้น ขนาด 46x60x90 ซม. จำนวน 1 คัน มูลค่า 22,000 บาท
 6. รถสำหรับทำหัตถการ 2 ชั้น ขนาด 50x95x80 ซม. จำนวน 2 คัน มูลค่าคันละ 8,500 บาท  รวม 17,000 บาท
 7. รถสำหรับทำหัตถการ 2 ชั้น ขนาด 70x100x90 ซม. จำนวน 1 คัน มูลค่า 95,000 บาท
 8. รถเข็นทำแผล ขนาด 45x73x80 ซม. จำนวน 1 คัน มูลค่า 10,000 บาท
 9. ขาตั้งอ่างเดี่ยว เส่นผ่าศูนย์กลาง 33 ซม. จำนวน 2 อัน มูลค่า 3,500 บาท รวม 7,000 บาท
 10. รถเข็นของ Supply Sterie แบบทึบ ขนาด 65x105x75 ซม. จำนวน 1 คัน มูลค่า 17,500 บาท
 11. เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบอัตโนมัติชนิดเคลื่อนที่เพิ่มตัวกรองพิเศษ จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 380,000 บาท รวม 760,000 บาท
 12. เครื่องไตเทียม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 560,000 บาท

คุณปนัดดา อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคชุดสำหรับผู้ป่วย มูลค่ารวม 1,119,000 บาท

วันนี้ 7 มิถุนายน 2562 คุณปนัดดา อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคเสื้อผู้ป่วย จำนวน 3,000 ตัว, กางเกงผู้ป่วย จำนวน 3,000 ตัว และผ้าถุงผู้ป่วย จำนวน 3,000 ตัว มูลค่ารวม 1,119,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เพื่อมอบให้ โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีผู้แทนมอบในวันนี้ รับมอบโดย นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญให้ท่านผู้บริจาค มีแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

คุณปนัดดา อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ ได้บริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่น มูลค่ารวมกว่า 2,531,650 บาท

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 คุณปนัดดา อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ ได้บริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 7 รายการ มูลค่ารวมกว่า 2,531,650 บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย

1.เครื่องควบคุมการให้สารละลายด้วยกระบอกฉีดยา จำนวน 15 เครื่อง

2. เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 15 เครื่อง

3. เครื่องมือส่องตรวจโพรงจมูกพร้อมจอวีดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง

4. หัว suction pipeline พร้อมขวดรองรับ

5.สไลด์สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดเบา

6.อุปกรณ์ช่วยใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 ชุด

7. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ จำนวน 10 เครื่อง

โดยมีคุณสุพิพัฒน์ พระยาลออ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้แทนในนามโรงพยาบาลขอนแก่นรับมอบ ร่วมกับคณะแพทย์ พยาบาลจากกลุ่มงานโสต ศอ นาสิก กลุ่มงานอายุรกรรม หน่วยศัลยกรรมทรวงอก และห้องตรวจสวยหัวใจและหลอดเลือด

 

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญให้ท่านผู้บริจาค มีแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

คุณปนัดดา อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียว อยู่วิทยานุสรณ์ มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มูลค่า 101,500 บาท

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562  คุณปนัดดา อยู่วิทยา ผู้บริจาคในนามกองทุนเฉลียว อยู่วิทยานุสรณ์  มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้แก่ ชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจนพร้อม Outlet  มูลค่าชุดละ 3,500 บาท  จำนวน 29 ชุด  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 101,500 บาท เพื่อมอบให้กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลขอนแก่น จัดสรรให้หอผู้ป่วยที่ขาดแคลน

โรงพยาบาลขอนแก่นขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

คุณปนัดดา อยู่วิทยา ในนาม “กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์” บริจาคเครื่องช่วยหายใจ 35 เครื่อง มูลค่า 12 ล้านกว่า

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 คุณปนัดดา อยู่วิทยา ในนาม “กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์” ได้บริจาคเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมเครื่องผลิตอากาศภายในตัวเครื่อง โดยสามารถเคลื่อนย้ายไปพร้อมกับผู้ป่วยได้ ให้โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 35 เครื่อง รวมมูลค่า 12,250,000 บาท (สิบสองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ