คุณปนัดดา อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ มอบเครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ ชนิดวิดีทัศน์ มูลค่า 900,000 บาท

วันที่ 3 มีนาคม 2564 คุณปนัดดา อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ มอบเครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ ชนิดวิดีทัศน์ ( Video Laryngoscopes) จำนวน 3 ชุด มูลค่า 900,000 บาท ให้แก่กลุ่มงานวิสัญญี โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี พญ.รักฝัน สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานกองทุนเฉลียวฯ เป็นตัวแทนมอบ และ พญ.อักษร พูลนิติพร หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา เป็นตัวแทนรับมอบ