คุณปนัดดา  อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท เพื่อต้านภัยโควิด-19

วันที่ 10 เมษายน 2564  คุณปนัดดา  อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อต้านภัยโควิด-19

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้ค่ะ