คุณปนัดดา อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจที่ยากไร้

วันที่ 18 ตุลาคม 2564  คุณปนัดดา อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท  ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจที่ยากไร้  โดยมี  นพ.สุทธิเทพ  ดวงศร  หัวหน้าศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น  เป็นผู้แทนรับมอบ