คุณปนัดดา อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคเครื่องช่วยหายใจ มูลค่ารวม 1,300,000 บาท

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 คุณปนัดดา อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร จำนวน 1 เครื่อง มูลค่ารวม 1,300,000 บาท  สำหรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยเด็ก  โดยมี พญ.กนกวรรณ  ศรีรักษา  กุมารแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น  เป็นผู้รับมอบ