คุณปนัดดา อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคอุปกรณ์การแพทย์

เมื่อวันที่ 22  เมษายน 2565 คุณปนัดดา อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคอุปกรณ์การแพทย์  ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์  สำหรับเครื่องฟอกไต ชนิดเคลื่อนที่ได้  EZY-STD-80  จำนวน 2 เครื่อง มูลค่ารวม 380,000 บาท  มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี นพ.วีระยุทธ  หุมอาจ  นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น  เป็นผู้รับมอบ