คุณปนัดดา  อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจยากไร้

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]

วันที่ 10 เมษายน 2564  คุณปนัดดา  อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจยากไร้

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้ค่ะ