คุณปนัดดา อยู่วิทยา ได้มอบตู้อบเด็ก ชนิดเคลื่อนย้าย จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดย คุณปนัดดา อยู่วิทยา ได้มอบตู้อบเด็ก ชนิดเคลื่อนย้าย จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ให้กับห้องผ่าตัด โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อใช้ในการ Transfer ผู้ป่วยเด็กทั้งในและนอกโรงพยาบาล

โรงพยาบาลขอนแก่นขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ