คุณประกาวรรณ บรรทุมพร พร้อมคณะญาติ มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท

คุณประกาวรรณ บรรทุมพร พร้อมคณะญาติ มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อพัฒนาศูนย์บริการโรคหัวใจ ในพิธีฌาปนกิจคุณแม่ปั่น บรรทุมพร ณ ฌาปนสถาน วัดป่าบ้านนาดี ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคุณยุวดี บุญลอย ผู้ตรวจการพยาบาล รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ