คุณประกิจ มหาแถลง และครอบครัว บริจาค AIRVO 2 เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 240,000 บาท

คุณประกิจ มหาแถลง และครอบครัว ร่วมกับ บริษัท สุโขทัย ฮกอันตี๊ก (1978) จำกัด บริษัท อีซูซุ อุตรดิตด์ ฮกอันตึ๊ก จำกัด บริษัท อีซูซุ พิษณุโลก ฮกอันตึ๊ก จำกัด และ บริษัท อีซูซุ ตาก ฮกอันตึ๊ก จำกัด บริจาค AIRVO 2 เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 240,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี พญ.รักฝัน สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหารายได้ และประธานองค์กรแพทย์ เป็นผู้รับมอบ