คุณประจวบ บัวเพชร บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท สำหรับหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565  คุณประจวบ บัวเพชร บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อซื้อก๊าซไนตริกออกไซค์  สำหรับหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด  โดยมี พญ.กนกวรรณ  ศรีรักษา  ตัวแทนหัวหน้ากลุ่มงานกุมารแพทย์และทารกแรกเกิด เป็นผู้รับมอบ