คุณประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ มอบกระเช้า และหน้ากาก Face shield จำนวน 150 ชิ้น

วันที่ 2 เมษายน 2563  คุณประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัททีโอที จำกัด มหาชน  มอบกระเช้า และหน้ากาก Face shield จำนวน 150 ชิ้น เพื่อมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น   โดยมีคุณร่มฉัตร  คุณรักษ์  รองหัวหน้าพยาบาลด้านการบริการ เป็นผู้แทนรับมอบ

 

โรงพยาบาลขอนแก่นขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ