คุณประชัย เลี่ยวไพรัตน์ มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท

          วันที่ 29 ธันวาคม 2565 คุณประชัย เลี่ยวไพรัตน์ มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่น
          โรงพยาบาลขอนแก่นขอขอบพระคุณ และขอให้บุญกุศลในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ตลอดไปเทอญ