คุณประภา เฮงไพบูลย์ บริจาคโทรศัพท์มือถือ ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานทางการแพทย์

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 คุณประภา เฮงไพบูลย์ บริจาคโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ Vivo Y12s มูลค่า 4,490 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานทางการแพทย์และประสานงานกับผู้ป่วยโควิด-19  ที่หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ โรงแรมนีโอ  โดยมี พญ. รักฝัน สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานองค์กรแพทย์ เป็นผู้แทนรับมอบ