คุณประสิทธิ์  สุขสุผิว  และครอบครัว  บริจาคน้ำดื่ม  จำนวน 50 แพ็ค

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 คุณประสิทธิ์  สุขสุผิว  และครอบครัว  บริจาคน้ำดื่ม  จำนวน 50 แพ็ค  มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น  สำหรับดูแลผู้ป่วยโควิด – 19  โดยมี คุณเธียรศิริ  พงษ์พันธ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านอำนวยการ  เป็นผู้รับมอบ

ขอให้บุญกุศลในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญ  สุขภาพร่างกายแข็งแรง ตลอดไปเทอญ