คุณปริญญาพร  พระลับรักษา และ คุณกมลรัตน์  ละครมูล บริจาคอาหาร และเครื่องดื่ม

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565  คุณปริญญาพร  พระลับรักษา และ คุณกมลรัตน์  ละครมูล บริจาคอาหาร และเครื่องดื่ม ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมีคุณสิริพร  สามารถเจริญ  เวรตรวจการบริหาร รับมอบ

 

โรงพยาบาลขอนแก่น  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ