คุณปริญญา ทีฆวิวรรธน์ บริจาคหน้ากาก Face shield จำนวน 300 ชิ้น

 

คุณปริญญา ทีฆวิวรรธน์ บริจาคหน้ากาก Face shield จำนวน 300 ชิ้น เพื่อมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่นใช้ ในการให้บริการแก่ประชาชนเพื่อป้องกันเชื้อโรค ในช่วงวิกฤติไวรัสโควิด 19

โรงพยาบาลขอนแก่นขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ