คุณปริญญา  ระวีกุล  มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท

วันที่ 10 มกราคม 2566 คุณปริญญา ระวีกุล มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้ศูนย์หัวใจ

โรงพยาบาลขอนแก่นขอขอบพระคุณ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ