คุณปัทมาพร ชีวชื่น และสมาคมสหพันธ์การกุศลเต็กก่าแห่งประเทศไทย บริจาคที่นอนลม จำนวน 8 หลัง รวมมูลค่า 17,600 บาท

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 คุณปัทมาพร ชีวชื่น และสมาคมสหพันธ์การกุศลเต็กก่าแห่งประเทศไทย บริจาคที่นอนลม จำนวน 8 หลัง รวมมูลค่า 17,600 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นายแพทย์สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ