คุณปิยวะดี แคสันเทียะ บริจาคเตียงผู้ป่วย และที่นอนลม

วันที่ 7 มีนาคม 2564 คุณปิยวะดี แคสันเทียะ มอบเตียงผู้ป่วย และที่นอนลม ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีคุณสิริพร สามารถเจริญ เวรตรวจการบริหาร รับมอบ