คุณป้อมเพชร รสานนท์ จากธนาคารธนชาต บริจาคเงินจำนวน 310,000 บาท

วันนี้ 16 พฤศจิกายน 2561   โรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบเงินบริจาค จำนวน  310,000  บาท ( สามแสนหนึ่งหมื่นบาท)   จากธนาคารธนชาต  โดย คุณป้อมเพชร  รสานนท์  เพื่อสนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้บริจาคโลหิต ให้กับศูนย์คลังเลือดกลาง  โรงพยาบาลขอนแก่น

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความสบาย ทั้งกายและจิต คิดหวังสิ่งใด ขอให้สมปรารถนาทุกประการ