คุณพรทิพย์ แก้วแผ่ว มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท ให้กับกองทุนแก่นสุข

4 กันยายน 2563 คุณพรทิพย์ แก้วแผ่ว มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท ให้กับกองทุนแก่นสุข โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อการจัดบริการแก่ผู้ป่วยเรื้อรังระยะสุดท้าย ผู้ป่วยที่ไร้ญาติ และผู้ป่วยที่ขาดทุนทรัพย์ โดย คุณประภาพร สุนธงศิริ เวรตรวจการบริหาร เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ