คุณพรพิชิต ปลื้มจิตต์มงคล และครอบครัว มอบรถเข็นผู้ป่วย จำนวน 1 คัน

1 กันยายน 2563 คุณพรพิชิต ปลื้มจิตต์มงคล และครอบครัว มอบรถเข็นผู้ป่วย จำนวน 1 คัน ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น โดย นพ.สมคิด เลิศสินอุดม รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และความปลอดภัย เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ