คุณพรพิมล วิริยะจันทร์ บริจาคเงิน จำนวน 70,000 บาท

โรงพยาบาลขอนแก่น โดย นพ.ชูเกียรติ วงศ์นิจศีล รองผู้อำนวยการด้านการเงินการคลัง รับมอบเงินบริจาค จำนวน 70,000 บาท จากคุณพรพิมล วิริยะจันทร์ เพื่อจัดซื้อชุดผู้ป่วย โรงพยาบาลขอนแก่น

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความสบาย ทั้งกายและจิต คิดหวังสิ่งใด ขอให้สมปรารถนาทุกประการ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561