คุณพรวลัย ตันติสุข กรรมการบริษัท อาร์ เอส โฮลเซล จำกัด (ขายส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค) มอบเงินบริจาค จำนวน 150,000 บาท

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 คุณพรวลัย ตันติสุข กรรมการบริษัท อาร์ เอส โฮลเซล จำกัด (กิจการขายส่งสินค้าอุปโภค – บริโภค) มอบเงินบริจาค จำนวน 150,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์สำนักงานและการปรับปรุงสถานที่ให้บริการผู้ป่วย แผนกศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องในวันคล้ายวันเกิด โดยมี แพทย์หญิงรักฝัน สวัสดิ์พาณิชย์ เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ