คุณพรวลัย  ตันติสุข  กรรมการบริษัท อาร์ เอส โฮลเซล จำกัด (ขายส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค) บริจาคเงิน จำนวน 88,000  บาท 

วันที่ 21 ธันวาคม 2565  คุณพรวลัย  ตันติสุข  กรรมการบริษัท อาร์ เอส โฮลเซล จำกัด (ขายส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค) บริจาคเงิน จำนวน 88,000  บาท  เนื่องในวันคล้ายวันเกิด มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อพัฒนาศูนย์หัวใจ  โดยมี นายแพทย์วิชเยนทร์  โชติวนิช   ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก  เป็นผู้รับมอบ

 

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ      ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ