คุณพรวลัย  ตันติสุข  กรรมการบริษัท อาร์ เอส โฮล เซล จำกัด บริจาคเงิน 170,000 บาท

วันที่ 21 ธันวาคม 2564  คุณพรวลัย  ตันติสุข  กรรมการบริษัท อาร์ เอส โฮล เซล จำกัด (ขายส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค) บริจาคเงิน จำนวน 170,000 บาท  เนื่องในวันคล้ายวันเกิด   เพื่อพัฒนาศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี  พญ.รักฝัน  สวัสดิ์พาณิชย์  ประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ