คุณพัชรวัฒน์ แก้วสิทธิ์ บริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 100 กล่อง

23 กุมภาพันธ์ 2564 คุณพัชรวัฒน์ แก้วสิทธิ์ บริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 100 กล่อง ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีคุณสิริพร สามารถเจริญ เวรตรวจการบริหาร รับมอบ