คุณพัฒนา  จันทร์จรัสทอง บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท

 

คุณพัฒนา  จันทร์จรัสทอง บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) เพื่อร่วมสมทบบุญผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562 โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ