คุณพิกุล – คุณถาวร กองไธสง พร้อมครอบครัว  บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 125 แพ็ค  รวมมูลค่า 3,600 บาท

วันที่ 6 มกราคม 2567 คุณพิกุล – คุณถาวร กองไธสง พร้อมครอบครัว  บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 125 แพ็ค  รวมมูลค่า 3,600 บาท มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ