คุณพิชญา ภาโนมัย บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 15 แพ็ค

วันที่ 8 กันยายน 2565 คุณพิชญา ภาโนมัย บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 15 แพ็ค มอบให้ผู้ป่วยโควิด -19 โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี คุณเธียรศิริ พงษ์พันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านอำนวยการ เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ ขอให้ผลบุญในครั้งนี้ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงมีแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นไป