คุณพิพัฒน์ ภู่ภิญโญเจริญ และชมรมโฮปแอนด์ฮีลจิตอาสา บริจาคผ้าเช็ดตัวและม้านั่งสนาม

วันที่ 18 กันยายน 2562 นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบผ้าเช็ดตัว จำนวน 70 โหล (มูลค่า 38,500 บาท) และม้านั่งสนามจำนวน 4 ตัว (มูลค่า 8,000 บาท) จากคุณพิพัฒน์ ภู่ภิญโญเจริญ และชมรมโฮปแอนด์ฮีลจิตอาสา ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุวัดหนองแวง เพื่อมอบให้หอผู้ป่วยอายุรกรรมโรคหัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น