คุณพิมพ์ชนก มิลินธนพัชรพร บริจาคเงิน เนื่องในวันเกิดคุณแม่เพียง ภูดินดาน 5,000 บาท

1 ตุลาคม 2563 คุณพิมพ์ชนก มิลินธนพัชรพร บริจาคเงิน เนื่องในวันเกิดคุณแม่เพียง ภูดินดาน และเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศล แด่คุณพ่อสวาท ภูดินดาน จำนวน 5,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการและซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โดยมี นายแพทย์สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ