คุณพิมพ์ภัทรา   ชัยนาไกรสิน  และคุณจิระเมศร์  ลีลา  บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565  คุณพิมพ์ภัทรา   ชัยนาไกรสิน  และคุณจิระเมศร์  ลีลา  บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค  ให้โรงพยาบาลขอนแก่น   เพื่อผู้ป่วยโควิด-19  โดยมีคุณ จริญญา  หงส์กาญจนกุล  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ ขอให้ผลบุญในครั้งนี้ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงมีแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นไป