คุณพิเชฐ วัฒนสันติพงศ์ บริจาคเงิน จำนวน 2,000 บาท

16 มกราคม 2564 ณ วัดโนนชัยวนาราม คุณพิเชฐ วัฒนสันติพงศ์ บริจาคเงิน จำนวน 2,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อพัฒนาศูนย์หัวใจ และพัดลม จำนวน 2 ตัว ในงานฌาปนกิจนายปรัชญาธิป วัฒนสันติพงศ์ โดยมีคุณสมบัติ อ่อนจันทร์ เวรตรวจการบริการ และคุณสิริพร สามารถเจริญ เวรตรวจการบริหาร เป็นผู้รับมอบ