คุณพีระพร แซ่ตั้ง บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 คุณพีระพร แซ่ตั้ง บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อสมทบสู้วิกฤตโควิด-19 โดยมี นพ.สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์, นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์, คุณสุพิพัฒน์ พระยาลอ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคุณนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขออนุโมทนาบุญ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ