คุณพูนศักดิ์  จารุวร  และครอบครัว  บริจาคเงิน  จำนวน 100,000 บาท 

วันที่ 5 มกราคม 2566   คุณพูนศักดิ์  จารุวร  และครอบครัว  บริจาคเงิน  จำนวน 100,000 บาท  และผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่  จำนวน 14 แพ็ค ให้โรงพยาบาลขอนแก่น   โดยมีนายแพทย์เสกสรร  สุวรรณแพง  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  รับมอบ

 

ขอให้บุญกุศลในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ตลอดไปเทอญ