คุณพ่อปรีชา – คุณแม่มุ้ยหลี ลี้รัตนเพชร บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 คุณพ่อปรีชา – คุณแม่มุ้ยหลี ลี้รัตนเพชร บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อพัฒนาศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นายแพทย์ธนนิตย์ สังคมกำแหง รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบ